Spodbujanje izobraževanja pri delavcih je naložba, ki se obrestuje

l

Nuša Černe, Ljudska univerza Radovljica

Razvoj tehnologije in stalno izpopolnjevanje delovnih metod in strategij, povečujeta potrebo zaposlenih, da preko izobraževanj nadgrajujejo svoje znanje, krepijo veščine in sposobnosti. Podjetja, ki razumejo pomen in potrebo po izobraževanju svojih zaposlenih, razumejo, da je vlaganje v izobraževanje investicija, ki se bogato obrestuje.

Delavec, ki je ekspert svojega delovnega področja, je namreč motiviran in hkrati bolj produktiven. Večja produktivnost pa vodi v zvišan poslovni uspeh.

Izobraževanje zaposlenih ima več blagodejnih vplivov, tako na samega delavca kot na podjetje, ki pa sta hkrati vzajemno povezana. Vključenost v izobraževanja, kot že rečeno, izboljša sposobnosti in znanje, kar je nujno potrebno, da je delavec lahko kos številnim spremembam na trgu in hkrati tudi konkurenčen pri svojem delu, v primerjavi s sorodnimi podjetji. Zaupanje v lastno znanje in sposobnosti pri zaposlenih povečuje samozavest in suverenost pri opravljanju delovnih nalog. Izobraževanja lahko doprinesejo tudi k večji enotnosti ter standardizaciji delovnih procesov, saj zaposleni sledijo enakim tehnikam in metodam dela, ki so jih usvojili v okviru izobraževanja. Posledica tega pa je, da zaposleni delujejo enotneje, kar krepi pripadnost ter timski duh. Slednje pozitivno vpliva na delovno klimo in na samo produktivnost zaposlenih v podjetju. Pripadnost podjetju lahko krepi tudi medsebojna pomoč zaposlenih, v smislu prenašanja informacij ter znanj, ki so jih posamezni delavci pridobili z izobraževanjem.

V primeru, da se izobraževanja udeleži več zaposlenih hkrati, se ponudi tudi priložnost za povezovanje in vzpostavljanje osebnega odnosa, ki pri zaposlenih prav tako viša stopnjo pripadnosti, tako kolektivu kot samemu podjetju.

Zaposleni uporablja pametno tablico pri izobraževanju

Kadar imajo zaposleni občutek, da pripadajo podpornemu delovnem okolju, v sklopu katerega je nadrejenim mar za njihovo strokovno rast in imajo zato zadoščeno potrebo po tem, da so cenjeni in podjetju pomembni, se z delovnimi obveznostmi soočajo z višjo mero moralne odgovornosti. Suverenost pri svojem delu zmanjšuje negotovost in posledično tudi verjetnost raznih nesreč ter poškodb povezanih z naravo dela. Izobraževanja praviloma spodbujajo tudi trajnostno kulturo podjetja in tako zaposlene pripravijo, kako čim bolj ekonomično ravnati z materiali, s katerimi posamezna podjetja operirajo. Ena od prednosti usposobljenih, izobraženih in suverenih zaposlenih je, da je močno zmanjšanja potreba po pretiranem nadzoru, ki ga opravlja nadrejeni. Nadrejeni namreč dobi izkušnjo, da svojim delavcem v primeru, ko so ti eksperti svojega delovnega področja, lažje zaupa. Na ta način se močno zmanjša učenje na podlagi »poskusov in napak«, kar blagodejno vpliva na finančni položaj samega podjetja. Suverenost usposobljenega zaposlenega pa bo prepoznala tudi stranka, ki bo svoje zadovoljstvo nad opravljeno storitvijo projicirala na zadovoljstvo s konkretnim podjetjem. Zadovoljna stranka pa je najboljši način oglaševanja posameznega podjetja, saj že pregovor pravi, da »dober glas seže v deveto vas«.

Investicija v izobraževanje je tako veliko več kot, pogosto obveljano splošno mnenje, izguba denarja. Investicija v izobraževanje je v resnici, na dolgi rok, zvišan dobiček podjetja.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: