Vzpostavitev mentorskega sistema

Se znanje v vašem podjetju izgublja ali slabo prenaša?

Uvajanje mentorstva v podjetje je učinkovito, kadar je sistematično in poenoteno. Velikokrat podjetja različne vrste mentorstva že uvajajo, ampak ravno zaradi neformalnega pristopa in nejasne vloge mentorja in mentoriranca se mentorstvo ne izvaja skladno s pričakovanji in ne daje daje želenih rezultatov. Poleg tega pa je zelo pomembno, da pri vzpostavitvi mentorstva upoštevamo tudi druge vidike, kot so npr. seznanitev s ključnimi pravili, spoznavanje organizacijske kulture, vrednot, idr.

Pozitivni učinki mentorstva pri zaposlenih

  • S celovitim mentorskim sistemom lahko dosežemo dosti boljše učinke mentorstva;
  • Zaposleni, ki se bodo znašli v vlogi mentorja, bodo bolj motivirani in se bodo začeli zavedati svoje nepogrešljivosti in pomembnosti, ko gre za prenos specifičnih strokovnih znanj;
  • Mentorji bodo s sistematičnim podajanjem znanj poskrbeli za zaokroženo in hitrejše prilagajanje novega zaposlenega na delovno mesto;
  • Specifično znanje bo ostalo v podjetju;
  • Boljše bo tudi delovno vzdušje, saj se bodo zaposleni zaradi sodelovanja med seboj bolje poznali in razumeli;
  • Z mentorstvom si bodo spekter znanja razširili tudi mentorji, saj tudi mentoriranci razpolagajo z določenimi znanji, ki jih bodo lahko prenesli na mentorje.

Pristop k mentorstvu

Voden proces je po naših izkušnjah najbolj učinkovit. Proces lahko digitaliziramo in tako omogočimo e-podporo podjetjem pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju procesa mentoriranja. Digitalizacija nam nudi enostaven pregled nad potekom učenja ter shranjevanje vseh podatkov na enem mestu, kar bo pripomoglo k boljšemu pregledu nad znanji in veščinami, s katerimi zaposleni razpolagajo in pa tudi nad tem, katere kompetence in znanja zaposlenim primanjkujejo. Digitaliziran pregled bo skrajšal čas, ki ga mentor in mentoriranec drugače porabita za pripravo, spremljanje in poročanje o poteku mentoriranja, kasneje pa tudi pregledu nad preteklimi mentorji. 

Vzpostavitev mentorstva

Analiza stanja zaposlenih

ANALIZA STANJA

in oblikovanje ključnih izhodišč ter podlag
Usposabljanje mentorjev Ikona

USPOSABLJANJE MENTORJEV

za prenos znanja v podjetju
Izvedba mentorstva na Korak Kadri

IZVEDBA MENTORSTVA

na izbranih delovnih mestih
Proces Razvoja Kadrov

VZPOSTAVITEV MENTORSKEGA PROCESA

na ravni podjetja

Faze uvajanja mentorstva

Uvajanje mentorstva v podjetje poteka v več fazah:

Faza 1: ANALIZA STANJA IN OBLIKOVANJE KLJUČNIH IZHODIŠČ TER PODLAG
Faza 2: IZBOR IN USPOSABLJANJE MENTORJEV TER VNOS PODATKOV V IZBRANO APLIKACIJO
Faza 3: IZVEDBA MENTORSTVA NA IZBRANIH DELOVNIH MESTIH
Faza 4: PRIPOROČILA IN VZPOSTAVITEV MENTORSKEGA PROCESA NA RAVNI PODJETJA