Karierna sidra in motivatorji

Kaj motivira vaše zaposlene?

Tako kot smo si ljudje med seboj različni, so različni tudi naši motivacijski faktorji. Naše delovanje usmerjajo različni motivacijski faktorji, ki jih izražamo v obliko potreb, želja, interesov in hotenj. Zato je kadar govorimo o motivaciji zaposlenih smiselno poznati posameznikove motivacijske faktorje, saj tako razumemo kaj posameznika motivira, žene, spodbuja k dobremu delu. Ko za posameznika ustvarimo okolje, ki ga motivira bomo dobili zadovoljnega delavca, ki bo pokazal vse svoje potenciale.

S pomočjo orodja Motivator lahko bolje razumemo posameznika in ustvarimo priložnosti, ki jih spodbujajo pri njihovem delu. Orodje Motivator je podprto s spletno aplikacijo, ki v prvem delu z nizom trditev ugotavlja tako imenovana karierna sidra, v drugem delu pa konkretne motivacijske faktorje. 


Karierna sidra, ki jih je v koncept zasnoval Edgar Schein so dejavniki v posameznikovi predstavi o sebi (lastnih sposobnostih, vrednotah, motvih), ki se jih drži v vseh trenutkih. Tudi takrat, ko se znajde v težavah in je potrebno sprejemati težke odločitve. Načeloma se kariernih sider ne zavedamo do trenutka, ko smo prisiljeni sprejeti odločitve v katere so vpletene družina, kariera ali osebni razvoj.

Orodje Motivator nam torej omogoča, da lažje razumemo naše zaposlene in nam nudi pomoč pri razvijanju in usmerjanju kariere zaposlenih.

Obseg in trajanje

Ikona Ura ki predstavlja čas.

REŠEVANJE VPRAŠALNIKA

15 min na osebo

Ikona Monitor računalnika

ČASOVNO FLEKSIBILNO

dostop do vprašalnika preko spleta

Ikona Svetovanje zaposlenim v podjetju

POVRATNA INFORMACIJA

s strani usposobljenega svetovalca približno 30 min

Postopek

Uporabnikom dodelimo dostop do spletnega orodja, kjer rešijo vprašalnik. Po opravljenem testiranju naši strokovni delavci pripravijo poročilo, ki ga najprej predstavimo posamezniku. V poročilu izpostavimo najmočnejše izražene motivatorje, ki pa jih pospremimo s poglobljeno razlago. Poročil brez povratne informacije ne izvajamo.

Če vse v postopek vključi celoten oddelek ali skupina povratno informacijo delimo tudi z vodjo ali kadrovsko službo, kjer povzamemo rezultate za celotno skupino in tako vpliv na celoten oddelek ali skupino in predlagamo morebitne izboljšave.

Rezultati

Motivator nam omogoča, da se bolje spoznamo in ugotovimo kaj je tisto kar nas žene. Izpostavi naše temelje vrednote in motive. Organizaciji pa nudi osnovno podlago za učinkovito motiviranje zaposlenih.

Rezultati lahko prispevajo k boljšim odnosom, saj bolje razumemo nekatere odnose in vrednote v ozadju. Uspešnost delovanja vsakega tima je odvisna tudi od motiviranosti posameznika. In motivacija posameznika je ključna za doseganje ciljev in posameznikovo zadovoljstvo.