Strategija razvoja kadrov

Sistematično pristopite k razvoju kadrov

Strategija razvoja kadrov

Strategija za razvoj kadrov ali kadrovska strategija predstavlja skupek dejstev, podatkov, potreb, analiz, projekcij kadrovskega področja, ki jih interpretiramo in predstavimo skozi poslovno strategijo podjetja, vrednote, vizijo in cilje. Pomembno je, da kadrovska strategija odgovarja na konkretne izzive podjetja na področju kadrov ter obenem skuša predvideti srednjeročno stanje ter spremembe in se nanje pripraviti.

Kako lahko kadrovska strategija pripomore k poslovnim ciljem organizacije?

Organizacije si preko svojega poslovanja konstantno prizadevajo, da se stranke, ki imajo skoraj neomejene možnosti izbora, vedno znova odločajo prav za njihove produkte oz. storitve. Gospodarski razcvet zadnjih let pa je tovrstno mentaliteto ponesel tudi na področje zaposlenih. Tako se med marsikatere poslovne cilje in strategije uvršča tudi zagotavljanje ustrezno usposobljenih zaposlenih, ki bodo zanesljiv partner organizaciji pri doseganju zastavljenih poslovnih ciljev.

Ključni elementi kadrovske strategije

Strategija razvoja kadrov je dokument, ki združuje analizo oz. pregled sedanjega stanja na področju zaposlovanja, razvoja kadrov in izobraževanj, želeno ciljno stanje na teh istih področjih ter najpomembnejši del – akcijski načrt. Akcijski načrt namreč opredeljuje vse ključne elemente, ki vplivajo na uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

Strategija je ob pravi zavezi vseh deležnikov več kot le dokument, predstavlja kompas skozi vse dolgoročne kadrovske aktivnosti in omogoča evalvacijo uspešnosti delovanja in uspešnosti ukrepov preko postavljenih kazalnikov uspeha.

IZDELAVA KADROVSKE STRATEGIJE

Analiza stanja zaposlenih

ANALIZA STANJA

in prepoznavanje ključnih izzivov
Načrt ukrepov

NAČRT UKREPOV

na področju razvoja zaposlenih
Izdelava strategije razvoja kadrov

IZDELAVA STRATEGIJE

kot temeljnega dokumenta za sistematičen razvoj kadrov

Kako smo lahko pri postavljanju strategije hitrejši?

Pri pisanju strategije vam bomo pomagali mi, vas vodili in usmerjali skozi ključna vprašanja, ki si jih mora vsako podjetje postaviti, preden se loti strategije razvoja kadrov.