Metoda ocenjevanja 360

Ocenjevanje vodstvenih kompetenc

Ljudje smo vešči ocenjevanja. Predvsem ocenjevanja drugih. Malo slabši pa smo pri ocenjevanju sebe, svojih vedenj in sposobnosti. Za boljše spoznavanje sebe pa potrebujemo povratno informacijo od drugih in tako ugotovimo kaj je drugim pri nas všeč, kaj jih moti in kako si razlagajo naše vedenje. Vedenje, ki ga mi ne zaznavamo, zaznavajo pa ga drugi pri nas imenujemo slepa pega.

Pogled360 je enostavno, a učinkovito orodje za ocenjevanje vodstvenih kompetenc. Informacije so koristne vodjem izobraževalcem, HR specialistom, svetovalcem itn.

Slepa pega

Čeprav smo ljudje vešči ocenjevanja, pri samooceni potrebujemo tudi druge, saj so lahko naša prizadevanja skrita, ali pa nas drugi drugače dojemajo kot se mi sami. Da bi se lahko bolje spoznali v vrednotenje vključimo druge osebe, ki nam razjasnijo, kako nas doživljajo in si razlagajo naše vedenje. Če se naša samoocena in ocena drugih razlikujejo se nam razkrije tako imenovana slepa pega, ki predstavlja polje, ki ga sami ne zaznavamo.

Obseg in trajanje

Ikona ure

REŠEVANJE VPRAŠALNIKA

15 min na osebo

Ikona Monitor računalnika

ČASOVNO FLEKSIBILNO

dostop do vprašalnika preko spleta

Povratna informacija

POVRATNA INFORMACIJA

s strani usposobljenega svetovalca do 1,5 ure na osebo (posameznega vodjo)

Katere kompetence merimo z vprašalnikom Pogled360?

Pogled360je spletno podprt vprašalnik za merjenje 6 temeljnih kompetenc vodij (vodenje procesov, vodenje ljudi, pisna in ustna komunikacija, medosebne kompetence, organizacija in načrtovanje, upravljanje s samim seboj), ki jih sestavlja 23 specifičnih kompetenc. Omogoča hiter, ekonomičen pregled posameznikovih kompetenc z vidika samoocene in ocene drugih.

Povratna informacija je izjemnega pomena, saj rezultati posamezniku prikažejo slepo pego, ki nam omogoča prostor za razvoj, naročniku in posamezniku pa razkriva temeljne kompetence in povezavo med njimi.

Kdo je primeren za analizo kompetenc z orodjem Pogled360?

 • Vodje vseh nivojev (od nižjega menedžmenta do najvišjega), vključno s projektnimi vodji;
 • vodje, ki vodijo vsaj 1 osebo (tj. ne vodijo samo delovnih procesov);
 • posamezniki, ki vlogo vodje opravljajo vsaj 3 mesece;
 • pogojno tudi tisti, ki vodijo projekt v katerega so vključeni še drugi ljudje;
 • pogojno se lahko vključi tudi oseba, ki nima vodstvenih izkušenj, kar potem pri interpretaciji upoštevamo.

Prednosti orodja Pogled360

 • Primerjava kompetenc med različnimi sektorji ali oddelki v podjetju;
 • povratna informacija (ocena) izhaja iz izkušenj ljudi, ki delajo skupaj z vodji in poznajo njihov način delovanja;
 • usmerjenost v akcijo v razvoj;
 • usmerjenost v izpostavljanje posameznikovih močnih področij, na katerih gradimo naprej;
 • poročilo je enostavno za branje, razumevanje ter takojšnje ukrepanje;
 • orodje je dostopno in časovno ekonomično;
 • demokratičnost zaradi mnenj iz več virov;
 • odnosi so bolj transparentni, več medsebojnega zaupanja;
 • konstruktivna, neobsojajoča povratna informacija, ki je pozitivno usmerjena in osredotočena na razvoj;
 • prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj;
 • omogoča izboljšavo kompetenc na individualni ravni ter na organizacijski ravni;
 • naslavljamo in odpravljamo t.i. slepo pego.