IZOBRAŽEVANJE

Prenos znanja, mentorstvo

DIGITALNA PREOBRAZBA

Digitalizacija prinaša starejšim zaposlenim nove vloge

OD MENTORJA DO MENTORIRANCA

Kako vzpostaviti delujoč mentorski sistem

GENERACIJA GENERACIJI

Medgeneracijsko sodelovanje kot konkurenčna prednost

KDO JE MOŽ S KOVČKOM

Izkoristite medkulturni in medgeneracijski potencial podjetja

ZNANJE ZA ZNANJE

Načini povezovanja in prenos znanj med zaposlenimi

ZNANJE VELJA

Prenos znanj z mentorstvom in obratnim mentorstvom

ZAPOSLENI RAZLIČNIH GENERACIJ 

Danes izziv, jutri prednost

ZGRADIMO ZEMLJEVID ZNANJA

Metode in načela skupnostnega učenja znotraj podjetja