STORITVE

PODPORA IN STORITVE

Prepoznajte vrednost vaših zaposlenih

Podporne storitve za celovit razvoj kadrov

Poglobljena obravnava izzivov vaših zaposlenih

Načrtovanje medsebojno povezanih aktivnosti

Spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev

Prednost zunanjega partnerja: objektiven pristop

Lokalna prisotnost: osebna srečanja in odzivnost stalnega sodelavca

Strategija razvoja kadrov

Mentorski proces

Metoda ocenjevanja 360

Karierna sidra in motivatorji

Ciljno vodenje