IZOBRAŽEVANJA

IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE

Prenos uporabnih znanj v prakso

Podpora in storitve za razvoj Kadrov

Izobraževanje na devetih perečih področjih

Prednost ali storitev za razvoj Kadrov

Najbolje ocenjeni predavatelji s strani udeležencev

Prednost ali storitev za razvoj Kadrov

Prilagoditev izobraževanja vašemu podjetju

Prednost ali storitev za razvoj Kadrov

Delo v manjših skupinah

Prednost ali storitev za razvoj Kadrov

Upoštevanje vaših izkušenj in potreb udeležencev

Prednost ali storitev za razvoj Kadrov

Izvedba izobraževanj v bližnjem centru Korak ali pri vas

Izobraževanje za odrasle za ravoj kadrov in zaposlenih

Motivacija

Trženje, prodaja

Zdravje na delovnem mestu

Komunikacija

Vodenje

Osebni razvoj

Timsko delo

Prenos znanja, mentorstvo

Organizacija, načrtovanje