TIMSKO DELO IN TIMSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Ekipa doseže več, kot doseže posameznik

INOVATIVNO PODJETNIŠTVO

Od poslovnih izzivov do inovativnih rešitev

V TIMU SO LJUDJE

S čustveno inteligentnim vodenjem do učinkovitega tima

SKUPAJ DO NOVIH IDEJ

Ustvarjalnost posameznika in tima

SKUPAJ DO ZMAGE

Ustvarjalno vodenje tima

VERIGA JE MOČNA KOT NJEN NAJŠIBKEJŠI ČLEN

Vloge posameznikov v timu