IZOBRAŽEVANJA ZA ORGANIZACIJO IN NAČRTOVANJE

Doseganje ciljev s strukturo

JASNI CILJI, LAŽJE ODLOČANJE

Postavljanje prioritet s pomočjo nevrolingvističnih (NLP) tehnik

UKROTITE ČAS

Praktične tehnike obvladovanja časa

SAMI SEBI V NAPOTO

Premagovanje osebnostnih ovir pri uresničevanju ciljev

SPET TE SPREMEMBE

Načrtovanje uvajanja sprememb

KREATIVNO OBVLADOVANJE SPREMEMB

Soočanje z izzivi ob pomoči nevrolingvističnih (NLP) tehnik

CILJATE V PRAZNO?

Univerzalni algoritem za doseganje ciljev

USPEŠEN TIM NE IZGUBLJA ČASA

Upravljanje časa v timih

AMPAK TAKO DELAM ŽE 20 LET

Motiviranje zaposlenih za spremembe

ZAKAJ NIKOLI NIMAM ČASA

Samoorganiziranost in učinkovita izraba časa