Prilagodite mentorski sistem vašemu podjetju in pričakujte pozitivne učinke

l

Eva Mermolja, direktorica Ljudske univerze Ajdovščina

Mentorji na Korak Kadri

Pravilno zastavljen in vpeljan mentorski sistem zagotavlja podjetju več kot učinkovit sistem za prenos znanj. Je učinkovito sredstvo za doseganje zastavljenih ciljev podjetja, h katerim lahko pomembno prispevajo vaši zaposleni.

Mentorstvo se uporablja v zelo različne namene, med njimi izpostavljamo:

  • mentorstvo kot podpora pri uvajanju novo zaposlenih,
  • mentorstvo dijakom ali študentom na praktičnem usposabljanju,
  • mentorstvo za razvoj talentov in zaposlenih z visokim potencialom,
  • mentorstvo za zadržanje ključnih kadrov,
  • mentorstvo v času uvajanja sprememb.

Ne glede na namen mentorstva, je cilj vedno doprinos zaposlenih k doseganju ciljev podjetja.

S tem, ko skrbimo za osebni in karierni razvoj zaposlenih, prispevamo k njihovi kompetentnosti oz. zmožnosti in pripravljenosti, da svoje delo dobro opravijo. Z ustreznim odnosom do zaposlenih vzpostavljamo boljšo klimo in kulturo v podjetju. Vse to se odraža v bolj motiviranih, zavzetih in pripadnih zaposlenih.

Da bo mentorstvo res služilo vašim ciljem, poskrbite za strokoven pristop. Preprosto zato, ker se vam splača.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: