Kako se pa vi razmigate na delovnem mestu?

Kako se pa vi razmigate na delovnem mestu?

Se sploh? Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo v letu 2019 zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih izgubljenih 16.242.330 koledarskih dni, kar je skoraj 10 % več kot leto prej. To pomeni, da je delež bolniške odsotnosti leta 2019 znašal 4,9...