Ali zaupanje med vašimi zaposlenimi znotraj podjetja visi na nitki ali je trdno kot skala, kost?

l

Nina Triller Albreht, Ljudska univerza Škofja Loka

Ko sem si sama odgovarjala na zgornje vprašanje, sem se najprej preslikala v podjetje, kjer si zaposleni ne zaupajo med seboj, in ne zaupajo vodstvu so nespoštljivi en do drugega, so nezanesljivi, nekomunikativni in nezavzeti. Nisem se počutila prav prijetno in hkrati sem si priznala, da si zares ne želim biti zaposlena v podjetju, kjer vlada takšno vzdušje. Težko si tudi predstavljam, kako sploh lahko tako podjetje uspešno posluje in na drugi strani kako zaposleni težko opravljajo svoje delo, saj so neprestano nezadovoljni, vsi se le pritožujejo drug čez drugega in nihče se prav zares ne počuti ok. Verjamem, da takšno podjetje le stežka zadrži svoje zaposlene in da imajo kar precej težav z visoko stopnjo fluktuacije.

Slabi vidiki nezaupanja med zaposlenimi se pri zaposlenih kažejo tudi v taki obliki, da ti niso ne zavzeti niti motivirani za dobro opravljeno delo. Niso inovativni, ne produktivni in niso pripravljeni opraviti dodatnega dela v dobrobit podjetja. Da ne govorimo o slabem glasu, ki se danes širi zelo hitro tudi izven podjetja in ob tem pomislek, kdo si sploh želi delati v podjetju, za katerega velja, da zaposleni vodstvu ne zaupajo.

Situacija s Covid-19 pa je v mnogih podjetjih stvari samo še poslabšala in je zamajala samozavest zaposlenih in njihovo zaupanje v vodstvo. To se je zgodilo predvsem v podjetjih, v katerih vodje  nimajo jasnega načrta, kako se bo podjetje soočalo s posledicami tudi v prihodnje.

Zakaj se podjetjem splača, da si zaposleni med seboj zaupajo?

Podjetjem se zares splača graditi zaupanje med zaposlenimi. Pri tem velja poudariti, da je veliko težje  ustvariti zaupanje znotraj zaposlenih kakor do strank, saj gre za veliko kompleksnejši proces. Zato je še toliko bolj pomembno, da imajo vodje primerna znanja, ki jim pomagajo pri vodenju zaposlenih in pri tem mislimo na tako vodenje, ki ustvarja zaupanje med zaposlenimi.

O pomembnosti zaupanja med zaposlenimi si lahko preberemo tudi v Endelmanovi raziskavi, ki govori o tem kako pomembno je za podjetje, da si zaposleni med seboj zaupajo.  V raziskavi je bilo ugotovljeno, da v podjetjih, v katerih si zaposleni med seboj zaupajo in prav tako zaupajo vodstvu, v primerjavi  s podjetji, kjer ni zaupanja, zaposleni:

 • občutijo za 74 % manj stresa,
 • imajo 106 % več energije za delo,
 • so 50 % so bolj produktivni,
 • so 13 % manj bolniško odsotni,
 • 76 % bolj zavzeti,
 • za 29 % se počutijo bolj polne in zadovoljne sami s seboj in s svojimi življenji,
 • in poročajo 40 % manjšem pojavu izgorelosti.

Obstaja veliko večja verjetnost, da bodo zaposleni, ki zaupajo svojemu vodstvu, ostali v podjetju tudi po tem, ko se bo kriza končala, zato je za podjetje zelo dobro, če vodstvo nadgrajuje svoje znanje in tako s svojimi zaposlenimi vzpostavlja zaupanje, kakor tudi skrbi za samo kulturo zaupanja v samem podjetju.

Nekaj predlogov, kako si lahko v podjetjih na enostaven način pomagate graditi zaupanje?

Ključ je:

 • V poslušanju idej in predlogov vseh zaposlenih od spodaj navzgor.
 • V spodbujanju zaposlenih in da v njih verjamete bolj kakor sami verjamejo vase.
 • V hvaležnosti za opravljeno delo.
 • V spoštovanju vseh zaposlenih, enako brez favoriziranja, obsodb.
 • V tem, da poveste svojo resnico na spoštljiv način, tudi če je težko.
 • Da svoja pričakovanja poveste podrejenim in preverjate ali so vas razumeli tako kot ste jih podali.
 • Da dnevno skrbite, da ste vodja, ki mu zaposleni lahko sledijo, da imate dovolj znanja, da delate to kar govorite in da se zaposleni lahko na vas zanesejo.
 • Da so vam zaposleni pomembni in da skrbite za njih, ne da vam predstavljajo le sredstvo za dosego cilja ampak, so za vas človeški kapital, poln znanja, da na zaposlene gledate kot na ekipo, ki deluje povezano in diha, ter dosega iste cilje.
 • V tem, da pri zaposlenih preverite, če poznajo cilje, vrednote, strategijo in poslanstvo podjetja in če se pri tem počutijo pomembne in ključne pri doseganju teh ciljev
 • V tem, da spodbujate zaposlene, tudi ko niso v najboljši koži – služba in zasebno življenje sta medsebojno zelo povezana, in tvorita celoto posameznika. Če ste delodajalci takrat, ko zaposlenega tarejo težave »od doma« razumevajoči, vam bodo zaposleni to vrnili večkratno, tudi takrat, ko podjetju ne bo šlo ravno najbolje.

Pri vzpostavljanju zaupanja in opolnomočenju vodstvenih sodelavcev s praktičnimi znanji, ki vam bodo pomagala vzpostaviti kulturo zaupanja v vašem podjetju, smo vam z  veseljem na razpolago v 16-ih centrih za razvoj kadrov Korak.

Viri in literatura:

https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust

https://www.td.org/insights/5-steps-for-building-trust-in-the-workplace

Preberite si tudi ostale naše nasvete: