Kdaj pa so vas nazadnje pohvalili?

l

Ana Dobnikar in Mojca Šolar Perko, Ljudska univerza Radovljica

Zadnje čase se na ljudski univerzi veliko pogovarjamo o pohvali na delovnem mestu. Kaj pohvala sploh je? Kdaj dobimo pohvalo? Od koga dobimo pohvalo in kako pohvalo sprejmemo?

Pohvala pri delu je pomembna, saj pokaže ljudem, da dobro delajo, ustvarjajo spremembe in rezultate. Zaposleni smo na delovnem mestu neprestano v interakciji z drugimi kot tudi s sabo. Čeprav se med seboj razlikujemo po tem, koliko in kakšno pohvalo potrebujemo, moramo vsi, če želimo živeti kot zdrava človeška bitja, dobiti vsaj nekaj pozornosti in pozitivnih pohval. Vsi imamo potrebo po potrditvah, da nas drugi pripoznajo, kar pomeni, da nam dajo vedeti, da obstajamo kot posamezniki, da smo pomembni in da imamo svoj prostor na delovnem mestu. S tem pa naš občutek identitete naraste, se počutimo pripadne in samozavestne.

Utemeljitelj transakcijske analize Eric Berne (več v knjigi Katero igro igraš?) je za zadovoljevanje osnovne človeške potrebe po pozornosti, kontaktu in potrditvi s strani drugega človeka uporabil besedo potrditev (ang. stroke). Potreba po potrditvi se skozi življenje razvija: dojenček potrebuje predvsem fizični stik z mamo, božanje in pestovanje, ko odraščamo, pa nam je vedno pomembnejša potrditev s strani okolice. Zadovoljevanje potrebe po potrditvi je temeljnega pomena za kakovost življenja prav vsakega od nas. Že bežen pogled, prijazen nasmeh, pa tudi grd pogled ali žaljivka so potrditve, ki nam dajejo sporočilo, da obstajamo.

Na delovnem mestu preživimo kar dobršen del svojega življenja, zato je zelo pomembno, kakšne odnose imamo s sodelavci in nadrejenimi ter kakšne potrditve dobivamo. Velikokrat je samoumevno, da za dobro opravljeno delo ne potrebujemo potrditve, pogosto pa smo deležni negativne kritike ali žaljenja. Zakaj je temu tako leži v naši ekonomiji potrditev oziroma prepričanjih, ki so se izoblikovala že v našem otroštvu. Sprejemamo in dajemo le tiste potrditve, ki so v skladu z našim pogledom na sebe, druge in svet, v katerem živimo. Nezavedno sledimo ekonomiji potrditev, katero predstavlja pet pravil:

  1. Ne dajaj potrditve, kadar bi jo lahko dal. Menimo lahko, da bo oseba zaradi pohvale postala preveč prevzetna ali pa da je pač opravila delo, za katerega je plačana.
  2. Ne sprejemaj potrditev, tudi če si jih želiš sprejeti. Prepričani smo, da si pohvale ne zaslužimo, zato je ne sprejmemo in zasluge pripišemo drugemu.
  3. Ne odkloni tistih potrditev, tudi če jih ne želiš sprejeti. Sprejmemo tudi tiste potrditve, ki si jih ne želimo. Lahko se zaradi potrditve počutimo prizadeti, ampak to ne povemo. Lahko sodelavec pohvali naš izgled, ne opazi pa naših sposobnostih pri delu.
  4. Ne prosi za potrditve, tudi ko jo potrebuješ. Menimo, da potrditve, za katere moraš prositi, ne veljajo, sami se ne želimo izpostavljati.
  5. Sam sebi ne dajaj potrditev. Sami sebe težko pohvalimo, saj nas je strah, da bomo izpadli bahavi.

Ste se našli v kakšnem izmed petih prepričanj? Čas je, da razmislimo in se poskušamo osvoboditi in vzpostaviti nova pravila dajanja potrditev, da vedno dajemo vse možne potrditve, prosimo sami za pohvalo, sprejmemo potrditve, ki jih potrebujemo in zavrnemo slabe. Ne pozabimo pohvaliti sami sebe in si povedati, da smo OK.

Pri sodelavcih se trudimo najti potrditve, ki jih sami dojemajo kot pozitivne in se ob tem počutijo dobro v zvezi s sabo in drugimi. Nekaj idej: lahko jim posvetimo samo nekaj pozornosti, jih vprašamo o mnenju, idejah, počutju, tudi konstruktivna kritika je lahko pozitivna, kadar je izrečena z namenom, da lahko stvari izboljšamo. Tudi sarkazmi, ki v sebi skrivajo dober odnos med osebama, so na mestu. Predvidevanje, da so dobre le pozitivne potrditve in da so negativne potrditve v celoti slabe, ne drži. Ljudje potrebujemo tako pozitivne kot negativne potrditve, seveda pa morajo biti vezane na vedenje in ne na osebo. Z dajanjem samo ene vrste potrditev zanikamo pri osebi del njene realnosti.

Seveda pa se držimo načela, da potrditve dajemo iskreno, takrat ko to čutimo. Zlagane potrditve bodo drugi zelo hitro začutili in posledice bodo slabi odnosi, kar se bo odražalo tudi v delovni klimi.

Danes je čas, da razmislite in vsaj enemu sodelavcu date potrditev, ki si jo želi. In ne pozabite sami nase: še pred večerom je čas, da se pohvalite in nagradite za delo in trud, ki ste ga opravili.

Literatura:

Berne, E. (2007). Katero igro igraš?: temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih. Ljubljana: Sinesis

Preberite si tudi ostale naše nasvete: