Skupni izzivi – priložnost za povezovanje in prenos dobrih praks med podjetji

l

mag. Kristina Udovič Kocjančič, direktorica Ljudske univerze Koper

Konec septembra smo se predstavniki Ljudske univerze Koper s kadrovniki nekaterih vidnejših podjetij z Obale in Krasa srečali na dogodku Obalni kadrovski izzivi. Ker lokalnega kadrovskega društva ni, je bilo v priložnosti za srečevanje vse manj in tiste dragocene poslovne vezi, ki jih lahko ustvarjamo in negujemo samo z osebnimi stiki, so postajale vse rahlejše. Zato je bilo to srečanje več kot dobrodošlo.

Reševanje izzivov zaposlenih na na delovnih listih

Med predstavitvami in srebanjem kavice na poznem jesenskem soncu, so se kolegi iz podjetij strinjali, da je mreženje ključno. Potrdili so, da lokalno okolje potrebuje povezovanje, predvsem zaradi možnosti prenosa dobrih praks, ki je ključen pri hitrih spremembah, ki smo jim trenutno priča. Dobro prakso iz nekega podjetja lahko namreč hitro z nekaj korekcijami implementiramo v drugo podjetje, izzivi so namreč večkrat skupni mnogim.

Prav zato smo na dogodek povabili Ano Furlani, ki se nam je pridružila neposredno iz Mlinotesta preko video konference. Predstavila je mentorski sistem, ki so ga s pomočjo lokalne ljudske univerze vpeljali v podjetje. Podjetja se namreč soočajo z dvema težavama: kako pripeljati nova znanja v podjetja in kako ohranjati specifična znanja, ki so prav tako potrebna za delovni proces, pa se izgubljajo ali se premalo poudarjajo. To so znanja za specifične poklice in uvajanje v kulturo podjetja, ki jih je potrebno predati z enako skrbnostjo, kot najsodobnejša vedenja.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: