Sistematičen razvoj kadrov za poslovne uspehe prihodnosti

l

Tanja Vrčkovnik, CIK Trebnje

Digitalizacija poslovnih procesov bo v prihodnje na razvoj podjetij vplivala še bistveno bolj kot smo temu že priča. Številna delovna mesta se še razvijajo, obstoječa pa se morajo hitro prilagajati novim razmeram na trgu, ki niso vedno povezana le s sodobno tehnologijo, pač pa tudi zunanjimi dejavniki, kot je denimo trenutna epidemija s koronavirusom, ki narekujejo spremenjen tempo dela v podjetjih in vanje celo vnašajo krizne situacije. Zato je izjemno pomembno, kako usposobljen in za prihodnost pripravljen kader ima določeno podjetje.

Načrtovanje razvoja zaposlenih

Prav zato je pomembno, da se podjetja lotijo sistematičnega in načrtovanega pristopa razvoja zaposlenih, saj bodo le s tem skozi daljše obdobje – zaradi upoštevanja ciljev in interesov – imela motivirano, kompetenčno in prilagodljivo delovno silo. Po drugi strani pa sistematičen razvoj kadrov pripomore k večji učinkovitosti in konkurenčnosti podjetij, saj je uspešnost podjetja odvisna predvsem od zaposlenih, njihovega znanja, usposobljenosti in motiviranosti.

Podjetja s sistematičnim razvojem kadrov med zaposlenimi prepoznajo njihove talente in sposobnosti, ki jih lahko dodatno razvijajo, pri ključnih kadrih pa prepoznajo njihove odločilne vodstvene kompetence.

Na ta način razvijejo usposobljenost ključnega kadra za izvajanje nalog, povezanih z razvojem človeških virov, in za obvladovanje veščin vodenja in načrtovanja karierne poti. Opredeljene kompetence za ključna delovna mesta pa pomenijo, da posameznik jasno ve, kaj se od njega pričakuje in kaj mora narediti, da bo ohranil pozicijo, ki jo ima.

V preteklosti se je že izkazalo, da podjetja, ki niso vlagala v usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, niso bila perspektivna. Tudi kriza ne sme biti izgovor za zniževanje intenzitete in vložkov za razvoj ljudi. V času tako hitrega napredka si podjetja, ki si želijo ostati konkurenčna ali celo biti vodilna v svoji panogi, tega ne morejo več privoščiti.

Program Korak, ki smo ga oblikovale ljudske univerze, zajema vse aktivnosti za razvoj kadrov na enem mestu.

Oblikovan je tako, da je primeren tako za srednje velika in velika podjetja, ki imajo svoje kadrovske oddelke, in tudi za mala podjetja, ki teh oddelkov nimajo. Program Korak je namreč zasnovan tako, da lahko vsako podjetje iz njega vzame tisto, kar v določenem trenutku potrebuje za opolnomočenje zaposlenih, ki bodo lažje zasledovali poslovne cilje podjetja.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: