Odkrivamo toplo vodo, ali so to res nove poti do bolj motiviranih zaposlenih?

l

Kristina Udovič Kocjančič, direktorica Ljudske univerze Koper

Razlogov, ki nas motivirajo, je toliko kot je ljudi. Res lepo, a nič novega!

Bo kar držalo.

Potem pa raje govorimo o tem, kako pridemo do teh motivov in s tem do odgovora, kaj točno določeno osebo žene, da stremi cilju in se pri tem še dobro počuti. Če te motive najdemo pri svojih sodelavcih, je lahko namreč rezultat večja učinkovitost pri delu ob večjem zadovoljstvu posameznika.

To je pa že bolj zanimivo! Predvsem, če se zavedamo, da denar velikokrat ni bistven motiv. Tu je še izziv, zavedanje, da delamo nekaj koristnega, spoštovanje prostega časa posameznika in še bi lahko naštevali. 

Izkušnja naših sodelavcev

Ko smo na Ljudski univerzi Koper poskusno uvajali testiranje z orodjem Motivator je bila reakcija zaposlenih, ki so tudi sami svetovalci, zelo medla. Saj veste, »Še en osebnostni test, res? Če vpraša direktor, bomo pač naredili, kar je treba, ampak si ne obetamo preveč«. Tako smo tri zaposlene vključili v testiranje s pomočjo elektronskega vprašalnika, ki ga uporabljamo pri orodju Motivator. Že to, da se vprašalnik rešuje s preprostim klikanjem, je popravilo vzdušje. Bolj pozitivno držo smo opazili, tudi ko smo povedali, da vprašalnik traja približno 15 minut.

Za vsakega testiranega sodelavca so nato na podlagi odgovorov s pomočjo spletnega orodja avtomatično nastali grafični prikazi, ki so bili podlaga za razgovor. Svetovalec in zaposleni sta se nato pogovorila o rezultatih in njihovem pomenu. Sodelavci so bili nad rezultati presenečeni, prav tako pa so se v njih prepoznali. Vprašalnik je presegel njihova pričakovanja.

Z orodjem Motivator lahko bolje razumemo sodelavce in ustvarimo priložnosti, ki jih spodbujajo pri njihovem delu. Ko ustvarimo okolje, ki posameznika motivira bomo dobili zadovoljnega delavca, ki bo pokazal vse svoje potenciale. Orodje Motivator je podprto s spletno aplikacijo, ki ugotavlja karierna sidra, v drugem delu pa motivacijske faktorje. Karierna sidra, so dejavniki v posameznikovi predstavi lastnih sposobnostih, vrednotah itd., ki se jih drži tudi, ko je potrebno sprejemati težke odločitve. Kariernih sider se ne zavedamo dokler nismo prisiljeni sprejeti te odločitve.

Komu pokazati rezultate?

Rezultati testiranja z orodjem Motivator niso last ali skrivnost posameznega zaposlenega, ampak je njihov smisel prav ta, da se z njimi seznani vodstvo, ki odreja delo in naloge ter skrbi za kadre. Tako postane to orodje eden izmed pripomočkov, da bomo prave ljudi postavili na prava mesta, jih lažje razumeli in razvijali ter usmerjali njihovo kariero v pravo smer.

Eden izmed zaposlenih je celo dejal, da bi morali biti z rezultati seznanjeni tudi ostali sodelavci, tako bi bolje razumeli, zakaj se nekateri vedejo ali odločajo na določen način.

Zakaj je bilo testiranje z orodjem Motivator za nas dragoceno?

Naš kolektiv šteje 19 posameznikov, zato je bilo že prisotno zavedanje, da je potrebno vsakega obravnavati individualno, saj ima svoje želje, motive pričakovanja in ambicije. Za nas je bistvenega pomena, da ohranjamo dobre kadre, saj traja kar nekaj časa preden strokovni delavec opravlja svoje naloge samostojno. Fluktuacija zaposlenih naši ustanovi vselej povzroči veliko stroškov in dodatnega dela. Saj se v manjših kolektivih (ali timih) vsak posameznik, kateremu so dodeljene zelo specifične naloge, težko nadomesti.

Ne glede na dodeljene naloge in delavno mesto, ki ga ima, bo posameznik vedno deloval in stremel k svojim vrednotam, tudi, če se tega ne bo zavedal. Prepoznati in upoštevati te motive, pa je ključno in je tudi najlažja pot za doseganje posameznikove maksimalne učinkovitosti. To smo včasih počeli bolj po občutku ali preko razgovorov, ne pa sistematično. Z orodjem Motivator smo dobili bolj celosten vpogled v motive nekaterih sodelavcev in se o njih tudi začeli resneje pogovarjati.

Cilj naše dejavnosti seveda ni zadovoljstvo zaposlenih. Cilj je zagotavljanje kvalitetnih izobraževalnih in svetovalnih storitev za udeležence, uporabnike in naročnike. Ta cilj pa se brez dvoma uresničuje prav preko zadovoljnih zaposlenih.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: