Kaj ima dobro počutje opraviti z delom?

l

Erika Švara, Ljudska univerza Postojna

Veliko. Sploh če želimo, da je delo dobro opravljeno, da pri njem zaposleni dobro izrabljajo svoj kreativni in proaktivni potencial, da so poslovni cilji doseženi, da je v podjetju manj bolniških odsotnosti, da je fluktuacija zaposlenih manjša in tako manj stroškov z zaposlovanjem in usposabljanjem novih zaposlenih… Pravzaprav sta dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu ter poslovna uspešnost in konkurenčnost podjetij zelo tesno povezana.  Očitno tako zelo, da so med novimi poklici vse večkrat omenjeni managerji delovne sreče.

Roko na srce, koncepti, pristopi in njihova poimenovanja, ki pridejo k nam čez lužo, pogosto delujejo precej plehko, dajejo vtis, kot da je njihov namen bolj samoprodaja kot trajna korist in pogosto hitro zatonejo v pozabo. Zato raje vzemimo potrjeno dejstvo, da ima dobro počutje pri delu znaten vpliv na učinkovitost in kakovost opravljenega dela in se z zdravo slovensko pametjo vprašajmo, kako lahko kot delodajalec v mejah svojih zmožnosti vplivam na dobro počutje svojih zaposlenih. Pri tem nam res ni treba izumljati tople vode in uporabljati postopkov z visokoletečimi poimenovanji, a nizkoizraženimi učinki.

 

Dobra stara motivacija je eden ključnih dejavnikov, ki pomembno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. Pri zaposlenih se kaže kot tista prijetna vnema in delovanje v smeri, da bi dosegli pričakovanja in cilje podjetja. Motivacija posameznika spodbudi, da v delo vloži vse svoje zmožnosti in trud, čemur sledijo dobri delovni rezultati na eni strani ter dobro počutje, občutek koristnosti in uspešnosti na strani zaposlenega. Zadovoljstvo zaposlenih na osebni ravni pa posledično vpliva tudi na njihovo dobro psihofizično počutje in zdravje. Dobri vplivi se medosebni krepijo in učinek je sinergičen.

Kaj motivira zaposlene lahko ugotovimo z opazovanjem posameznika in nekaj psihološkega znanja, lahko skozi letne delovne razgovore, če uživamo med svojimi zaposlenimi dovolj zaupanja, lahko pa s pomočjo različnih vprašalnikov, ki pravzaprav podajo še najbolj objektivno informacijo. V Centrih za razvoj kadrov KORAK uporabljamo orodje Motivator.

Motivirati zaposlene pomeni razumeti, kaj jih žene in spodbuja k dobremu delu. Zato je potrebno razumeti potrebe posameznikov in ustvarjati priložnosti, v katerih si bodo sami želeli dobro delati. Nekateri delodajalci so prepričani, da zaposlene lahko motivira samo denar, a tega v podjetju ni na voljo v neomejenih količinah. Vendar je denar samo higienik in ne motivator v pravem pomenu besede. Izkušnje so pokazale, da ne ohranja dolgoročnega zadovoljstva zaposlenih (to velja takrat, ko za svoje delo seveda dobivamo pošteno plačilo).

Kaj vse lahko torej posameznika trajno motivira? Katere so tiste vrednote, potrebe, čustvena podstat, ki v zaposlenem zbudijo željo, da bi res dobro delal? Za nekatere so to napredovanje, za druge uspešnost pri delu, doseganje rezultatov in povratna informacija o lastnem delu, za tretje vsebina dela, ki jih zanima, pa finančni motivi, priznanje in pohvala, odgovornost in pooblastila pri delu, odnosi z vodjo, sodelovanje z drugimi… to so tiste iskrice, ki jih dober vodja pozna, da z njimi zaneti uspeh.​

Tako preprosto je. Ni treba, da smo managerji delovne sreče. Pomembno je biti le vodja s človeško noto, ki ga zaposleni resnično zanimajo, spoznati njihove motivatorje in jih pri upravljanju s kadri upoštevati v dobro obeh strani.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: