Izzivi dela na daljavo

l

Helena Matavž, Andragoški zavod Maribor

V časih, ko je bilo delo na daljavo prej izbira kot nuja, so se za to obliko dela odločali večinoma tisti, ki jim je to ustrezalo zaradi narave dela in osebnih razlogov. Izbruh Covida-19 je skoraj preko noči povzročil, da je približno 40% zaposlenih v EU začelo z delom na daljavo zaradi epidemije (Eurofound 2020). V Sloveniji se je odstotek zaposlenih, ki delajo od doma povišal iz 6,8 % v 2019 (Eurostat) na 37% (Eurofound, junij/julij 2020).

Te številke označujejo ogromen preskok  v zelo kratkem času in na prvi pogled zelo malo povedo, s kakšnimi izzivi se je bil prisiljen soočati vsak posameznik, ki je skrit z zgornjih odstotkih. Zanimivo je, da se v slovenskih časopisnih in akademskih člankih na temo dela na daljavo, ki smo jih v zaključku leta 2020 na Andragoškem zavodu Maribor pregledali in povzeli za projekt REMSKA (Remote Working Skill for All, Erasmus +),  digitalne veščine omenjajo v manjši meri. Čeprav je zadostno obvladovanje digitalnih veščin osnova za vzpostavitev procesov, komunikacijo in opravljanje delovnih zadolžitev, je očitno, da moramo biti za učinkovito in dolgotrajnejše delo na daljavo tudi osebnostno dobro »opremljeni«. Članki najpogosteje omenjajo prilagodljivost, organizacijske sposobnosti, učinkovito načrtovanje časa, samodisciplino, komunikacijske sposobnosti, ohranjanje ravnotežja med delom in prostim časom, čustveno inteligenco, avtonomijo, fleksibilnost, timsko delo, ustvarjalnost, sposobnost reševanja problemov, samoiniciativnost, sodelovanje, inovativnost in druge.

Ker je epidemija povzročila, da na domu ne poteka le delo, ampak v pogostih primerih šolanje pomoči potrebnih otrok, ugotavljam, da je odličen delavec od doma skoraj superčlovek, odličen vodja delavcu od doma pa superčlovek na kvadrat!

Šalo na stran, tehnološkim izzivom z uporabljanjem IKT opreme na domu in znanjem o posredovanju informacij v virtualnem okolju se pri opravljanju dela na daljavo pridružujejo izzivi pri ohranjanju ravnotežja med delom ter prostim časom in ohranjanju zdravja. Če smo zaposleni opremljeni z ustreznimi znanji, se z njimi lažje soočamo in osebnostno rastemo v nepredvidljivih situacijah.

Po več kot letu dni izmenjujočih se epidemioloških ukrepov je jasno, da delo na daljavo ni več samo zasilna kratkoročna rešitev. Postaja stalnica, na katero smo se morali hitro privaditi in se marsikaj hitro naučiti. Zdaj smo uspeli bolje zaznati veščine, ki jih moramo pridobiti oziroma izboljšati. Na spletni strani Centrov za razvoj kadrov KORAK lahko v zavihku Izobraževanja izbirate med usposabljanji za vodje in zaposlene. Marsikatero naslavlja veščine, omenjene v povezavi z delom na daljavo. Izobraževalni programi za izboljšanje komunikacije, motivacije, načrtovanja dela in časa, osebni razvoj, timsko delo, vodenje in zdravje na delovnem mestu je samo povzetek širokega nabora vsebin, ki so na voljo. Bodimo pripravljeni na vse izzive dela na daljavo in ostale, ki nas morda čakajo. S pravimi usposabljanji zelo vplivamo na to, da postanemo zmagovalci izzivov.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: