Agilni zaposleni

l

Irena Urankar, direktorica Andragoškega zavoda Maribor - Ljudska univerza

V letu 2020 smo podvrženi nepredvidljivim situacijam zaradi epidemije. Od posameznika in podjetja se zahtevajo hitre spremembe in prilagoditve. V tem času vse bolj razmišljamo kakšne so veščine, ki jih moramo razviti kot posamezniki, in katere so veščine, ki jih moramo razviti kot podjetje, z vidika vodenja in razvoja zaposlenih. Agilnost je zagotovo ena od njih. Preprosto povedano je agilen tisti, ki je okreten in hitro prilagodljiv. Že Charles Darwin je izjavil:

»Preživijo ne najmočnejše in tudi ne najpametnejše vrste, ampak tiste, ki se najhitreje prilagodijo.«

Agilnost je sposobnost posameznika, sistema ali organizacije, da predvideva, prepoznava in se z namenom preživetja odziva na nihanja ter spremembe v okolici.  Lastnosti agilnosti so prilagodljivost, odzivnost, hitrost, učinkovitost, uspešnost, samoorganiziranost in usmerjenost v rezultat. 

Prav tako je zato potrebno agilno delovno okolje, torej dinamično, fleksibilno okolje, sposobno hitrega odzivanja na nepričakovane izzive in priložnosti. Agilno delovno okolje tudi podpira stalno spremljanje razmer na trgu in zaznavanje potreb strank z namenom prilagajanja in iskanja novih priložnosti.  

Za vse to potrebujemo tudi zavzete, pripadne in motivirane zaposlene, ki so ključ do dobrih rezultatov in da dolgoročno preživimo. V podjetjih je ključno, da vodje prepoznajo potrebo po razvoju kadrov. Celovito podporo za razvoj kadrov nudimo številne ljudske univerze, pod okriljem Zveze ljudskih univerz Slovenije. Vse od priprave kadrovske strategije, uporabe orodij – pripomočkov pri razvijanju in usmerjanju kariere zaposlenih, pa vse do ocenjevanja vodstvenih kompetenc in usposabljanj. Odgovornost za povečanje možnosti uspeha je na vsakem posameznem podjetju. In prava odločitev je KORAK.

Preberite si tudi ostale naše nasvete: